Oferim Serveis Intregals per al Desenvolupament de Campanyes de Màrqueting Promocional.

Oferim assessorament integral en Màrqueting com a part de la seva empresa, però reduint costos en ser un equip extern. Dissenyem, analitzem i desenvolupem estratègies de Màrqueting i accions innovadores de principi a fi.

Col·laborem en les estratègies promocionals per oferir-los solucions personalitzades, originals i innovadores. Estem presents en cada pas del procés, supervisant cada acció.

Serveis de Màrqueting per a Empreses

 • Llançaments de productes i serveis.

 • Anàlisi de Target i perfil de consumidors.

 • Desenvolupament de Plans de Màrqueting Estratègic.

 • Anàlisi de la situació competitiva de l’empresa.

 • Anàlisi de les necessitats dels diferents segments de mercat.

 • Definició del mercat potencial.

 • Comercialització – Plans de Màrqueting Operatiu.

 • Definició d’objectius, posicionament i tàctiques.

 • Definició de productes i serveis.

 • Desenvolupament del pla de Trade Màrqueting per als canals de distribució.

 • Promoció, Màrqueting Directe, Fires i Exposicions, Merchandising.

Programes de Fidelització de clients

Portem a terme Programes de fidelització de clients, de canals de Vendes i de Proveïdors.

Comunicació Estratègica.

L’objectiu és gestionar la comunicació d’un projecte, aprofitant tot el potencial de la informació i gestionar-la eficaçment, com, quan i a qui, evitant la transmissió de missatges erronis. Assegurem que els missatges i la imatge corporativa estiguin alineats al seu marc estratègic i que es transmeti correctament.

Outsourcing de Serveis de Màrqueting.

Per una necessitat concreta o per l’absència d’un departament de màrqueting propi, la millor alternativa és la contractació de serveis que permetin invertir de forma variable en l’activitat de màrqueting, comunicació i vendes.

Amb el Outsourcing no s’incorre en despeses fixes dins de les estructures financeres de les empreses, convertint la inversió en màrqueting en una despesa variable en base a necessitats reals.

Màrqueting directe – Emarketing.

Desenvolupem diferents accions de Màrqueting directe. Dissenyem campanyes de màrqueting directe i d’email màrqueting, utilitzant bases de dades a mida, desenvolupant el disseny i l’operatòria de l’enviament dels fulletons gràfics i digitals.

Accions de màrqueting directe amb clients i potencials clients. Anàlisi del perfil del potencial client i la seva necessitat. Disseny, Implementació i Desenvolupament d’estratègies de contacte amb els potencials clients.

E-Màrqueting: Accions mitjançant telemarketing i a través d’e-mail per contactar amb futurs clients o amb clients actuals. Disseny complet de l’acció, i del seguiment.

Màrqueting Online – Màrqueting a Internet.

Ajudem a identificar quin ha de ser el seu posicionament en el món d’Internet, dissenyant el millor pla de màrqueting a internet, amb accions de Màrqueting en línia.

Oferim la creació i manteniment de xarxes socials amb recerca de potencials clients, clients actuals i proveïdors. Generant una constant presència a les xarxes socials mitjançant la publicació de notícies d’interès per al sector i enviament d’ofertes dels seus productes o serveis. Gestionem la recollida de sol·licituds i el procés d’atenció de consultes.