Aquest curs està adreçat a docents no universitaris que disposen d’un gran nombre de recursos digitals i que volen desenvolupar un procés d’adaptació en l’ús d’aquestes, amb l’objectiu de ser capaços de resoldre problemes a l’aula.

En el nivell B2 preval la transferència dels coneixements i recursos a nous contextos i l’anàlisi crític d’aquest per a poder modificar els aspectes rellevants.

CONTINGUT: El curs B2 de CDD consta de 6 mòduls. Cada un d’ells disposa de contingut teòric en diversos formats com documents, vídeos explicatius, vídeo-guies, infografies… que serviran per facilitar l’adquisició  dels coneixements i habilitats durant el curs. 

Dins dels 6 mòduls es desenvoluparan activitats i qüestionaris per anar consolidant els coneixements adquirits.

DURADA I CALENDARI: El curs B2 té una durada de 70h. Les dates d’obertura estan pendents de confirmar. 

MODALITAT: El curs s’impartirà en modalitat online en la seva totalitat i es realitzarà de forma asíncrona podent-lo iniciar en diverses dates.

PREU: El curs està pendent de subvenció i serà gratuït.

AVALUACIÓ: L’avaluació és contínua i hi ha planificades diverses activitats i qüestionaris avaluables al llarg del curs. Totes les activitats contaran amb la correcció personalitzada de l’equip de formació. 

IDIOMA: El material del curs estarà en català. Les activitats es podran entregar tant en català com en castellà.DIRIGIT A: Personal docent no universitari de centres públics i privats sostinguts amb fons públic.