Pensat per adquirir experiència autònoma en la utilització de les tecnologies digitals en la tasca professional, mitjançant l’aplicació dels coneixements, procediments i actituds en l’ús de les tecnologies digital en la pràctica docent.

CONTINGUT: El curs A1 de CDD consta de 6 mòduls. Cada un d’ells disposa de contingut teòric en diversos formats com documents, vídeos explicatius, vídeo-guies, infografies… que serviran per facilitar l’adquisició  dels coneixements i habilitats durant el curs. 

Dins dels 6 mòduls es desenvoluparan activitats i qüestionaris per anar consolidant els coneixements adquirits.

DURADA I CALENDARI: El curs A1 té una durada de 40h. Les dates d’obertura estan pendents de confirmar. 

MODALITAT: El curs s’impartirà en modalitat online en la seva totalitat i es realitzarà de forma asíncrona podent-lo iniciar en diverses dates.

PREU: El curs està pendent de subvenció i serà gratuït.

AVALUACIÓ: L’avaluació és contínua i hi ha planificades diverses activitats i qüestionaris avaluables al llarg del curs. Totes les activitats contaran amb la correcció personalitzada de l’equip de formació. 

IDIOMA: El material del curs estarà en català. Les activitats es podran entregar tant en català com en castellà.DIRIGIT A: Personal docent no universitari de centres públics i privats sostinguts amb fons públic.