Descripción del proyecto

Desenvolupament i programació

Com a etapa de transició entre la infància i la edat adulta, l’adolescència és un període important a la vida d’una persona on es conformarà la seva personalitat.

Un dels aspectes bàsics d’aquesta personalitat és l’autoestima que pot patir moltes fluctuacions deguts a canvis evolutius de la persona. Un dels problemes associats és la percepció de la imatge corporal que pot donar com a resultat un TCA.

Els continguts del taller estan dissenyats per donar una base teòrica dels coneixements bàsics per a la identificació, diagnòstic i prevenció de problemes en la conducta alimentària i donar a conèixer els diferents recursos al nostre abast per oferir les intervencions més adequades en cada cas.

Adreçat a :

Professionals sanitaris que estiguin vinculats amb qualsevol col·lectiu de pacients tant a nivell sanitari com educatiu.

Programació:

El programa es durà a terme en un total de 6h en 2 sessions de 3h cadascuna de matí o de tarda.

Metodologia

Desprès de la presentació de conceptes teòrics es treballaran situacions pràctiques per a donar assessorament en la resolució adient dels casos plantejats, oferint propostes d’activitats per treballar a l’aula amb els adolescents.

Objectius

 • Promoure una alimentació i estils de vida saludables que permetin reduir el desenvolupament de sobrepès.
 • Potenciar factors de protecció enfront d’aquestes malalties.
 • Facilitar el desenvolupament d’un pensament crític davant del model estètic corporal dominant impost socialment.
 • Proporcionar un instrument de treball per a professionals, docents i família per desenvolupar activitats de promoció / educació per a la Salut i prevenir l’aparició de trastorns de la conducta alimentària i sobrepès.

Contingut

 • Epidemiologia: Causes, Prevalència i Factors de Risc
 • Importància Educació Nutricional
 • Obesitat Juvenil
 • Tipus TCA:
  • AN
  • BN
  • Afartament
  • TCANE
  • Vigorèxia
  • Pica
  • Ortorèxia
 • Prevenció
 • Abordatge familiar
 • Intervencions infermeres
 • Detecció, diagnòstic
 • Tractaments psicològics i infermers
 • Avaluació, instruments
 • Guies pràctiques, recursos
VEURE PDF