Descripción del proyecto

Desenvolupament i programació

La formació està destinada a que els alumnes adquireixin coneixements, destreses i habilitats per a la prevenció, gestió i resolució de conflictes, sent capaços de restablir la comunicació entre els membres del grup minimitzant l’impacte emocional i els efectes negatius del conflicte, i tractant de reduir la durada del procés a la vegada que s’afavoreix l’adquisició d’actituds de negociació per resoldre futures decisions.

Adreçat a

Professionals sanitaris que estiguin vinculats amb qualsevol col·lectiu de pacients tant a nivell sanitari com educatiu.

Programació

El programa es durà a terme en un total de 6h en 2 sessions de 3h cadascuna de matí o de tarda.

Metodologia

Desprès de la presentació de conceptes teòrics es treballaran situacions pràctiques per a donar assessorament en la resolució adient dels casos plantejats, oferint propostes d’activitats per treballar a l’aula amb els adolescents i els professionals involucrats.

Objectius

 • Identificar conflictes i situacions potencialment conflictives.
 • Conèixer les tècniques de resolució de conflictes.
 • Adquirir habilitats per a la prevenció, gestió i resolució de conflictes.
 • Introduir habilitats de comunicació amb l’objectiu de millorar l’empatia i assertivitat.

Contingut

 • Concepte de conflicte.
 • Tipus de conflictes.
 • Components del conflicte.
 • Les diferents respostes davant del conflicte.
 • Estils d’afrontament del conflicte. les ADR
 • Tècniques de tractament en situacions de conflicte.
 • El procés de resolució de conflictes.
 • Situacions potencialment conflictives.
 • Estratègies per a la resolució de conflictes.
 • Mediació.
 • Habilitats de comunicació.
VEURE PDF