Descripción del proyecto

Desenvolupament i programació

El consum de drogues entre adolescents és una de les preocupacions més importants i d’actualitat per a la societat. L’edat d’inici del consum de tabac, alcohol i inhalants volàtils se situa entre els 13 i els 14 anys i les substàncies més consumides pels estudiants d’ensenyaments secundaris de 14 a 18 anys són l’alcohol, el tabac, el cànnabis, la cocaïna i els tranquil·litzants.

L’evolució del consum de drogues per part dels joves i adolescents està intrínsecament lligat a la percepció del risc que comporta aquesta conducta i les seves conseqüències a curt o llarg termini.

Donada la importància sociosanitària que està prenent el consum de drogues per part de menors al nostre país, el present taller pretén aportar als professionals encarregats de l’educació i cura dels adolescents informació fiable sobre els consums i les seves conseqüències, així com plantejar-los estratègies de prevenció i intervenció en el cas que les conductes s’hagin produït ja.

Adreçat a:

Professionals sanitaris que estiguin vinculats amb qualsevol col·lectiu de pacients tant a nivell sanitari com educatiu.

Programació:

El programa es durà a terme en un total de 6h en 2 sessions de 3h cadascuna de matí o de tarda.

Metodologia

Una vegada analitzada la base teòrica de la matèria objecte d’estudi, la metodologia és interactiva a través de la realització d’activitats amb les quals es combinaran els mitjans audiovisuals amb el treball grupal, el debat i l’exposició de les conclusions per part dels participants.

Objectius

 • Informar i formar als professionals relacionats amb els entorns dels adolescents per a que tinguin recursos sobre les drogues, els riscos associats amb el seu ús o abús (en l’àmbit físic, psicològic i social), mites i creences errònies.
 • Millorar la informació que poden proporcionar als adolescents sobre les substàncies i els seus efectes i les conseqüències en els aspectes físics, psíquics, socials i legals.
 • Dotar d’habilitats als professionals per a puguin facilitar que els alumnes tinguin una major percepció del risc en relació amb el consum d’alcohol, tabac, cannabis i drogues de síntesi.

Contingut

 • Concepte de Droga
 • Tipus de Drogues.
  • Cannabis i marihuana.
  • Drogues de disseny.
  • Cocaïna, Speed i altres drogues
 • Concepte d’escalada de consum
 • Percepció social de l’alcohol i patrons de consum
 • Els adults com a inductors indirectes
 • Influencies externes al consumo
 • Conseqüències del consum en els adolescents. Malalties.
  • Físiques.
  • Psicològiques.
  • Altres.
 • Com prevenir el consum d’alcohol. Oci saludable.
 • Com detectar els primers senyals.
 • Com actuar quan ja s’està produint.
 • Quines son les implicacions legals del seu consum.
VEURE PDF